De herziene richtlijn Institutions for Occupational Retirement Provision (IORP II) stelt nieuwe eisen aan pensioenfondsen op het gebied van bestuur en transparantie. De Nederlandsche Bank (DNB) heeft in de ‘Toezicht Vooruitblik 2018’ aangegeven dat pensioenfondsen dienen te anticiperen op de vereisten van aanstaande verandering in wetgeving om tijdig aan de vereisten te kunnen voldoen. Een van deze vereisten is de implementatie van een risicogebaseerd governancesysteem.

Binnen het governancesysteem staan drie sleutelfuncties centraal: de risicobeheersingsfunctie, de actuariële functie en de Internal Audit Functie. In deze XpertSessie behandelen wij de impact van IORP II op de Internal Audit Functie (IAF) voor pensioenfondsen. Daarbij gaan we in op de vereisten rondom de IAF, die IORP II stelt, en behandelen wij de vormen van inrichting van de IAF.


Details

Datum: 12 februari 2019 | Locatie: Amstelveen | XpertSessie Code: IORP
Permanente Educatie: Aangevraagd voor 2 punten voor Actuarissen en Actuarieel Analisten
Prijs: € 179,– (exclusief BTW) | Als je bent ingeschreven op onze nieuwsbrief participeer je kosteloos.


Schrijf je in