Met ingang van 2019 rapporteren pensioenfondsen, apf’en en ppi’s hun toezichtrapportages via het Digitaal Loket Rapportages (DLR). Het DLR vervangt de huidige rapportagetool e-Line DNB. Elke jaar-, kwartaal- of maandrapportage die betrekking heeft op een boekperiode in 2019, zal via het DLR gerapporteerd moeten worden. Tevens zal vanaf dat moment ook gestart gaan worden met aanlevering in het XBRL-format.

Wat betekent dit voor u als pensioenuitvoerder?
Wij praten u graag bij over de aanstaande veranderingen; over het hoe en waarom, tijdslijnen, de lopende pilot, het nieuwe XBRL-format, de praktische uitvoering hiervan, hoe je een kwalitatief proces inricht, je vastlegging en verantwoordelijkheden regelt en hoe software hierbij zou kunnen helpen. Tijdens onze rondetafelsessie voor pensioenuitvoerders zullen we u zoveel mogelijk informeren en gaan we met elkaar sparren over deze nieuwe rapportage vereisten.

Programma
Datum: donderdag 15 november 2018
15:30 – 16:00 uur | Ontvangst
16:00 – 17:30 uur | Presentaties en discussie
17:30 – 18:30 uur | Afsluitende borrel en napraten

Harm Prins
Harm is een programmamanager met uitgebreide ervaring op het gebied van implementaties en datamanagement. Daarnaast is hij Chief Technical Officer van DEX Data Explorers. DEX ontwikkelde software die het datapointmodel van de EBA, EIOPA en DNB kan inlezen en die door diverse financiële instellingen wordt gebruikt voor hun regulatory reporting. Harm vertelt over de kenmerken en voordelen van het gebruik van datapointmodellen. Daarnaast gaat hij in op het XBRL-format, hoe dit eruit ziet, hoe het werkt en hoe je met behulp van software zoals DEX de FTK Rapportages in XBRL- format kunt vervaardigen.

Michel van Wingerden
Michel is een ervaren actuaris en pensioenspecialist. De afgelopen anderhalf jaar heeft hij Centric geholpen met de implementatie van een aantal oud-Achmea BPF’en in de administratie, inclusief het inrichten van de actuariële module en de rapportages aan DNB. Hij komt zijn ervaringen met ons delen en geeft zijn visie op de inrichting van een kwalitatief rapportage proces met aandacht voor verantwoordelijkheden, vastlegging, traceerbaarheid, e.d. Daarnaast blikt hij vooruit naar de nieuwe manier van rapporteren via XBRL in het Digitaal Loket Rapportages en hoe je deze overgang zo positief mogelijk kunt benutten als uitvoerder.


Details

Datum: donderdag 15 november 2018 | Locatie: Weesp | XpertSessie Code: FTK
Permanente Educatie: Aangevraagd voor 1 punten voor Actuarissen en Actuarieel Analisten
Als je bent ingeschreven op onze nieuwsbrief participeer je kosteloos.


Meld je aan